Облегчение и отягощение. Предостережение от Ада / Проверка вести от нечестивца